Lütfü Özşahin: “Üst Akıl” nedir, ne değildir?

“Üst Akıl” nedir, ne değildir?
Giriş Tarihi: 13.3.2020 14:33 Son Güncelleme: 13.3.2020 14:33
“Üst Akıl” son çözümlemede Finans Kapital’in ekonomik ve siyasal beynini oluşturan yapıların oluşturduğu kolektif bir akıldır. Bütün bir amaç yeryüzü ölçeğinde bu şirketlerin “pazar tektanrıcılığı”nı dünyaya hâkim kılmak, insanlığı sonsuza dek sömürmek, köleleştirmek ve yönetmektir.

İnsanlığın tarihsel yürüyüşü incelendiğinde her zaman toplumlara kavimlere hâkim olmak, küresel ölçekte geniş ve verimli toprakları zapt etmek isteyen bir "Üst Akıl" hep olagelmiştir. Modern dönemlerde üst akıl denilen ve onu oluşturan güçlerin yöntem ve medotları, taktik araç ve gereçleri değişse de bu durum özü itibarıyla değişmemiştir.

Bilindiği gibi "Üst Akıl" kavramı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2014 yılında yaşanan Ayn el Arab (Kobani) olaylarından sonra yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve Türkiye'de meşhur oldu. Bugün de medyada sıkça kullanıldığına sıkça şahit olmaktayız.

Elbette bu kavram uzmanları tarafından bilinmekte ve sıkça olmasa da kullanılmakta idi. Ancak Başkan Erdoğan, DAEŞ terör örgütünün Kobani'ye saldırmasını bahane ederek çıkarılan ve 53 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan 6-7 Ekim olaylarının Türkiye dışındaki bir güç tarafından planlandığını vurgulamak için bu kelimeyi kullanmıştı.

Öncelikle "Üst Akıl" kavramı, her ne kadar soyut ve dış gerçekliği olmayan bir söylem olarak algılansa da, sadece Türk/İslam coğrafyasındaki son iki asırlık tarihsel süreç incelendiğinde bile bu kelimenin içeriğinin ve kapsamının aslında sanılandan çok daha dolu olduğunu görebiliriz.

Üst akıl, her şeyden önce biyolojik ve psikoloijik düzlemde kullanıldığı şekliyle "üstün akıl, üstün zeka" anlamına gelen bir kavram değildir, bu kavram siyasi askerî, sosyo ekonomik, jeopolitik, jeostratejik düzlemi içine alan, kurgulanmış, özellikle finansal gücü, bilimi teknolojik kullanımları ve küresel ölçekte her alanda operasyon yapma, yaptırma, ekonomik ve siyasal kaos/kriz çıkarma, keza kitleleri yönlendirme kudretini içine almaktadır.

Üst aklın temsilcileri

Bu kavrama Fransız Filozof Andre Lalande'ın deyimi ile 'Oluşturucu Akıl' demek mümkündür. Üst Aklın yani 'Oluşturucu Aklın' görevi, kendisine bağımlı, taklitçi, yaratıcı ve üretici yetenekten yoksun, pasif köle ruhlu "oluşturulmuş akıllar" üretmektir. Konuya bu bağlamda baktığımız zaman Üst Akıl aslında genel anlamıyla bütün Batı medeniyetini ifade eden bir kavrama dönüşmektedir.

Zira 18'inci yüzyıldan itibaren üstünlüğü ele geçiren Batı, Eurosantrik (Avrupa merkezli) bir anlayış ve bakışla yeryüzü ölçeğinde kendi anladığı dünya görüşünü tüm uluslara dayatmıştır. Özellikle felsefe, bilim, teknoloji, medya ve askeri sahada üstünlüğü ele geçiren Batı, kendi üst aklını yani oluşturucu aklını devreye sokarak postmodern bir sömürgeciliği merkeze alan küresel bir egemenlik inşa etmenin peşindedir.

Bu perspektiften bakarsak "Üst Akıl" denilen şey ABD dahil küresel ölçekte "Pazar Tektanrıcılığı"nı tüm uluslara, milletlere bir yaşam, tüketim ve üretim biçimi olarak dayatan -şirketlerin rekabet etmediği, tekelleştiği ve rakipsiz hâle geldiği ekonomik sistem olan- Finans Kapital'in ta kendisidir. Peki, kimdir bu Finans Kapital? Şüphesiz çok uluslu şirketlerdir.

Kısa adıyla ÇUŞ'lardır.

Merkezi olarak Londra ve Newyork'ta üstlenen bu yapı ABD Merkez Bankasının da en önemli sahipleridir.

Bunlar sırasıyla şunlardır:
ABD' de yaşayan 4 aile:
1. Rockefeller ailesi
2. Goldman Sachs ailesi
3. Lehman Brothers ailesi
4. Kuhn Loebs ailesi
ABD dışında yaşayan 4 aile ise
aşağıdaki gibidir:
1. Rothschild ailesi (The
Rothschilds of Paris and
London)
2. Warburg ailesi (Warburgs
Bank of Hamburg)
3. Lazard ailesi (The Lazard
Brothers of Paris)
4. Moses Seifs ailesi (The Israil
Mosses Seifs of Rome)

Finans Kapital'in ta kendisi

Aşağıdaki 10 banka ise ABD' deki 12 FED'in tümüne yakınını kontrol etmektedir:

1. NM Rothschild of London
2. Rothschild Bank of Berlin
3. Warburgs Bank of Hamburg
4. Warburgs Bank of
Amsterdam
5. Lehman Brothers of New
York
6. Lazard Brothers of Paris
7. Kuhn Loeb Bank of New York
8. The Israel Moses Seifs Bank
of Italy
9. Goldman Sachs of New York
10. J.P. Morgan Chase Bank of
New York

Denilebilir ki, tüm ulus devletler son kertede bu şirketlerin ön gördüğü siyasal ve ekonomik akla itaat etmeye zorlanmaktadır.

Şüphesiz en temel sorulardan biri de bu şirketlerin beynini oluşturan onward (ileriye dönük) yön ve yöntem belirleyen daha üst dinî, ideolojik ve siyasal bir yapının olup olmadığıdır.

Tam bu noktada tüm dünyada siyasi, askerî, dinî, kültürel ve psikolojik algı hareketlerinin -keza iki dünya savaşı dâhil- tüm küresel ve bölgesel savaşların merkezinde olan üst bir akıldan söz edebiliriz.

Uzmanlara göre en üst çatıda:

Bnai Brith (Kutsal Ahit'in Çocukları), İlluminati, CFR, ADL, JİNSA ve İngiltere merkezli Tavistok gibi kuruluşları saymak mümkündür. CIA, Mossad, MI6, BND gibi yapılar bu yapıların daha da görünen istihbari şekilleri olduğunu söylemek mümkündür.

Nihai olarak diyebiliriz ki, "Üst Akıl" son çözümlemede Finans Kapital'in ekonomik ve siyasal beynini oluşturan bu yapıların oluşturduğu kolektif bir akıldır, Bütün bir amaç yeryüzü ölçeğinde insanları bu şirketlerin kurguladığı Richard Folk'un deyimi ile "Pazar Tektanrıcılığı"nı dünyaya hakim kılmak insanlığı sonsuza dek sömürmek köleleştirmek ve yönetmektir.

BİZE ULAŞIN