Dosya: Gelecek

Dosya: Gelecek
Giriş Tarihi: 17.9.2018 15:08 Son Güncelleme: 17.9.2018 16:18
SAYI:49

Gelecek dediğimiz şey aslında bugün, burada olmayan ama olacağından emin olduğumuz bir şey.

Haşmet Babaoğlu

Hırsını içinde tutan zaafını kimseye belli etmez; önündeki engelleri birer fırsata çevirir.

Hakkı Öcal

Nübüvvet Allah'tan başka kimsenin gelecek hakkında bilgi veremeyeceğini söyleyerek kehanetin dayandığı dünya görüşünü ilga etti.

Ekrem Demirli

Dünyayı değiştirecek gücün asırlar önce olduğu gibi Doğu'dan filizleneceğine ve Batı'nın koyduğu tüm "sosyal kölelik" kurallarını yıkacağına inancım tam.

Tuluyhan Uğurlu

Ben gelecekte bu post-modernizmle beraber iflas eden batı metafiziğinin, etiğinin, ahlak anlayışının doğurduğu boşluğu Müslüman aydınların, özellikle de Türklerin doldurabileceklerini öngörüyorum.

Recep Şentürk

Gelecekte robotlar insanın deneyim ve yorumlama kabiliyetini geçemeyecek.

Yunus Becit

Çocuklar yetişkinlere nazaran farklı olana çok daha açıklar; denemek, keşfetmek, istiyorlar ancak bu anne-babanın "denemeye açıklığı" ile sınırlı kalabiliyor.

Zeynep Temizer Atalar

Gelecekte kitapların üretildiği malzemeler değişecek ama öz aynı kalacak.

Gülenay Börekçi

Hz. Yusuf kıssasında olduğu gibi rüya eski medeniyetlerden beri gelecekten haber verebilen bir işaret sayılmıştır.

Süleyman Arif Özkut

Dosya: Sözlük

NANOTEKNOLOJİ:

Nano teknoloji atomların, moleküllerin en küçük birimlerini ifade etmek ve maddeyi atomik boyutu ile kontrol etmek amacı ile kullanılır.

YAHYA KEMAL BEYATLI

(1884-1958)

1884 yılında Yenimahalle Üsküp'te dünyaya gelen Yahya Kemal Beyatlı, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Şairliğinin yanı sıra Darüşşafaka İdadisi'nde tarih ve edebiyat öğretmenliği yapan Beyatlı, TBMM'de milletvekilliği ve bürokratlık gibi siyasi görevler de üstlendi.

BİYOTEKNOLOJİ:

Doğa bilimleri ile temel mühendislik ve bilgisayar bilimlerinden yararlanarak, genetik ve moleküler DNA teknikleriyle bitki ve canlıların genetik haritalarını çıkartmak, ıslah etmek, değiştirmek, geliştirmek, yeni ve az bulunan ürünleri organizma, hücre ve dokulara ürettirmek için kullanılan teknolojilerin tümü.

Blok zincir:

İnternet ortamında veri transferi sağlayan bir kayıt defteridir. Dijital para birimi Bitcoin'in de temelini oluşturan blok zinciri, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapmaya izin veren bir sistemdir.

Fütürizm (Gelecekçilik):

20'nci yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmış, modern sanat, edebiyat ve toplumsal hareketleri etkilemiş bir akımdır. Fütürizm, geçmişe ait değer ve gelenekleri reddederek dünyanın geleceğinin modernlik olduğunu savunur.

Püriten:

16'ncı ve 17'nci yüzyıllarda I. Elizabeth'in İngiliz Kilisesi'nde başlattığı reformist harekete karşı çıkan, kendini "saflığı aramak" olarak tanımlayan bir Protestan doktrini olan Puritanizm mensubu.

Soylent:

Geleceğin besini olarak adlandırılan soylent, insanın bir gün içinde ihtiyaç duyduğu, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerin karışımıyla üretilen toz hâlinde gıda türü.

Ziggurat:

Kelime anlamı "yükselmiş yere kurulmuş" olan Zigguratlar, Mezopotamya'da Sümerlerde, Babil'de ve Asur'da bir çeşit tapınaktır.

Dosya: Kitap

İdeolocya Örgüsü
NECİP FAZIL KISAKÜREK
BÜYÜK DOĞU YAYINLARI

Aydaki Kadın
AHMET HAMDİ TANPINAR
DERGÂH YAYINLARI

Fahrenheit 451
RAY BRADBURY
İTHAKI YAYINLARI

Hayvan Çiftliği
GEORGE ORWELL
CAN YAYINLARI

BİZE ULAŞIN