Mustafa Akar: İklim / Kriz mi, tehdit mi?

İklim / Kriz mi, tehdit mi?
Giriş Tarihi: 17.9.2021 12:51 Son Güncelleme: 13.10.2021 14:49
İklim krizinin dünyadaki siyasi çatışmadan ayrı kalır bir yanı yok. İklim değişikliğiyle sonu gelecek ülkeler arasında nedense üçüncü dünya ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Küresel pandemiyi bitirmek için bulduğu aşının patentini bile dünya ile paylaşmayan ülkeler iklim adaletinden bahsediyor.

34 ülkeden bir düzineyi aşan bilim insanı ortak bir bildiri yayımlayıp iklim krizi meselesinde kriti k eşiğin aşıldığını söylüyor. Bize "nükleer enerji tesisi kurmayın" diye telkinde bulunan çevre akti vistlerinin yaşadığı ülkede sayısız nükleer tesis bulunuyor. Ormanlarımız yanıyor, bir gün sonra bir bakıyoruz, yangınları PKK'nın gençlik örgütü Ateşin Çocukları üstlenmiş, "yok" diyor içimizdeki aklı evveller, "ormanlar kendiliğinden yanıyor". Yanan ormanları yeniden yeşertmek için yardım kampanyası düzenleyen "sivil" örgütlerin arkasından Türkiyeli seküler, yarı aydın, yarı burjuva tröstler çıkıyor.

Türkiye her sene yakılan ormanlarının yerine binlerce ağaç dikerken, yanan orman alanlarına otel yapılacağı yalanları gırla gidiyor. Üstelik bu yalanları uyduranlar, ultra her şey dâhil o otellerde ilk kendileri konaklamaya gidiyor. İklim değişikliğiyle sonu gelecek ülkeler arasında nedense üçüncü dünya ülkeleri ilk sırada yer alıyor.

Küresel pandemiyi biti rmek için bulduğu aşının patenti ni bile dünya ile paylaşmayan ülkeler iklim adaleti nden bahsediyor. İklim kriziyle artan göçlerde Afrika ilk sırayı çekerken, gelişmiş ülkeler, hatt a eski Yeşiller Parti si üyesi, dünyanın Afrika'nın yükünü taşımaması gerekti ğini telkin ediyor. Dünyada hiçbir şey kalıcı değilken, Batı uygarlığı birbiriyle yarışan ve dövüşen patriyarklıklar kurup duruyor. Çin'e karşı güçlendirilen Hindistan bir anda "virüs" sebebiyle tepetaklak oluyor. Brezilya ha keza. Anti emperyalist çevrecilerin de oy verdiği, mesleği müteahhitlik olan belediye başkanının Kaz Dağları'nda 15 parsel taşınmazı olduğu ortaya çıkıyor. Dünya aşırı sağcılaşırken, milletler kendilerini küçük kabileler halinde var etmeye hazırlanırken aklımızda hep aynı sorular dolaşıyor: Demek iklim krizinin dünyadaki siyasi çatı şmadan ayrı kalır bir yanı yokmuş. Küresel pandemi ile Amerika Çin çatı şmasının, iklim meselesi ile Avrupa'nın büyüsünün bozulmasının arasında bir fark olmadığı gibi. Gelin hem konunun ilgililerinin görüşleriyle zenginleşti rdiğimiz hem de iklim konusundaki iddiaları bir araya geti rdiğimiz dosyamızı birlikte okuyalım.

BİZE ULAŞIN