Mustafa Akar: 15 Temmuz/ Sivil iradenin inşası

15 Temmuz/ Sivil iradenin inşası
Giriş Tarihi: 2.8.2021 13:09 Son Güncelleme: 13.10.2021 14:49
Direniş, her şeyden önce milletin direnişidir. Her on, yirmi yılda bir halk tarafından seçilenlerin asker-bürokrat işbirliği ile alaşağı edilmesini engelleyerek, kendi iradesine sahip çıkan halkın direnişidir.

Şunu hepimiz kabul etmeliyiz ki, 15 Temmuz Türkiye'de sivillik mücadelesinin yönünü, yolunu, yordamını kökünden değişti rmişti r. Başkan Erdoğan'ın tek sözüyle, planlı programlı bir ordudan bile daha hızlı hareket eden halk, seçilmiş cumhurbaşkanına ve meclise yönelik bu hain girişimi durdurmuştur. Direniş, her şeyden önce milleti n direnişidir. Her on, yirmi yılda bir halk tarafı ndan seçilenlerin, asker-bürokrat işbirliği ile alaşağı edilmesini engelleyerek, kendi iradesine sahip çıkan halkın direnişidir.

Tarihi düzünden okuyan çocukların namusudur 15 Temmuz. Kendi göbeğini yine kendi elleriyle kesenlerin en yerli hamlesidir. Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu unutmayanların, Yunus'tan beri konuştuğumuz Türkçeye sahip çıkanların isyan hakkıdır. Sözde ne kadar unutt urulmak istense de, "ti yatro/oyun" kalıbı sözlerle etkisizleşti rilmeye çalışılsa da, 15 Temmuz bir hatı ra değildir bizim için; her gün hatı rlamamız ve hatı rlatmamız gereken sıcak bir gündem maddesidir. Ve büyük kazanımları da olmuştur.

Her on senede bir darbe yapmak gibi bir geleneği olan ve artı k işlemeyen parlamenter sistemden, çok daha etkili bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmişti r. Ordunun tehdit mekanizması ve algısı değişmişti r. Eskiden kendi insanlarını bir tür "iç tehdit" olarak gören ordu, artı k bölgesindeki oyunlara karşı asıl görevi olan vatan savunmasına yoğunlaşmıştır.

FETÖ'nün devlet mekanizmasının kılcallarına kadar sızan unsurları temizlenmiş, yöneti m mekanizmalarını etkisiz hale geti ren engelleri bir bir ortadan kaldırılmıştı r. Bununla birlikte PKK da etkin bir şekilde biti rilme noktasında geti rilmiş, örgütün yeni militan üretme kapasitesi elinden alınmıştı r. Ülkemiz, Irak'tan Suriye'ye; Libya'dan Doğu Akdeniz'e, oradan Kafk aslara kadar etkin dünya siyaseti ne geri dönmüş, bölgesinin lideri olduğunu dünyaya kabul etti rmişti r.

Başkan Erdoğan'ın "Büyük bir varoluş mücadelesi" dediği yerdir 15 Temmuz. Ona karşı çıkanları, bir turnusol kâğıdı gibi aynı ihanet çizgisinde birleşti ren, halktan gayrı, halka karşı olunamayacağını gösteren, ari bir milleti n, bu toprakların tapu sicil muhafı zı olduğunu tüm dünyaya hissetti ren, en yerli ve en sivil kalkışmasıdır 15 Temmuz. Unutmayalım, unutt urmayalım.

BİZE ULAŞIN